լուսատու

լուսատու

Dasnabedian 1995: 440

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,28 19,33
qui donne de la lumière, lumineux

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԼՈՒՍԱՏՈՒ — (ուի, աց.) NBH 1 0899 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. φωτοδότης luminis dator φωταγωγός collustrator. տուօղ լուսոյ. լուսաւորիչ (զգալի, կամ իմանալի լուսով.) *Արարեր զարեգակն լուսատու տուընջեան, զլուսին եւ զաստեղս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՒՈՐ — (ի, նց.) NBH 1 0900 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. φωτεινός lucidus λαμπρός splendidus. Ունակ լուսոյ յիւրմէ. եւ Հաջորդ լուսոյ. (որ զգալի եւ որ իմանալի) պայծառ. լուսափայլ անաղօտ. Մաքուր. ջինջ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԻԶԻՉ — (զչի.) NBH 1 1095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c ա. ἑμπρηστής, ἑμπρηστήρ qui incendit. կիզօղ. կիզանօղ. այրիչ. տոչորիչ. լուցիչ. բորբոքիչ. ծախիչ. էրօղ, վառօղ, բռնկցընօղ. *Սերովբէս՝ կիզիչս՝ կիզիչս գոլ յայտնէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՋԱՀԱՒՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0669 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. καταλάμπω, ἕλλαμπω illumnio եւն. Լուսաւորել որպէս ջահ կամ ջահիւ. լուսատու լինել. ծագել. պայծառացուցանել. *Անմուտ արեգակնն ջահաւորեաց զընդհանուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽԱՐՀԱԳՈՒՆԴ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: Early classical գ. Գնդաձեւ մարմին լուսատու աշխարհի, կամ ʼի ձեւ աշխարհի. *Լինել լուսաւորացդ ճառագայթաձիգք՝ աշխարհագունդք. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽԱՐՀԱՓԱՅԼ — ( ) NBH 1 0264 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. Որ փայլէ կամ լուսատու լինի ընդ ամենայն աշխարհ. *(Խադն երեւեսցի) յարեւելակոյս կողմանէ՝ աշխարհափայլ ծագմամբ. Տօնակ.: Երզն. լուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՉԱՑՈՒ — (ուի, աց.) NBH 1 0266 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 13c ա. ԱՉԱՑՈՒ որ եւ ԶԱՉԱՑՈՒ, ԱՉԱԳԱՐ. *Կարօտ աչաց. կոյր. աչիկայ, կուր. ... *Ի տղայական հասակէ աչացու գոլով. Յհ. կթ.: *Աչացուք, նաեւ անշունչք. Մագ. լ: *Ընդ աչացուին քեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՂ — (տեղ, տեղբ, տեղաց կամ տեղց, տեղօք կամ տեղբք.) NBH 1 0319 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ἁστήρ, ἅστρον stella, astrum, sidus (լծ. ընդ լտ. ստէ՛լլա, ա՛ստռում. սի՛տուս. յն. ասդի՛ռշ ա՛սդռօն. պ. սիդարէ, սիդէր) ար. նէճմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԵԳԱԿՆ — (ակա, կանէ կամ կնէ, կամբ, կունք, կանց.) NBH 1 0351 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c գ. ἤλιος sol Ակն արեգի կամ արեւու. աղբիւր զգալի լուսոյ. լուսաւորն մեծ ʼի մէջ մոլորակաց, եւ լուսատու նոցա. յորմէ ցերեկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0571 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὔπαρξις existentia, subsistentia եւ σύστασις constitutio Գոլն իրօք ʼի բնութեան իրաց. կալն. գտանիլն. իսկ զեղականաց ասի նաեւ իբր Գոյացումն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՐԾԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0575 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ. ἑργαστήριον officina, taberna Գործանոց. տեղի իրիք գործոյ, արուեստի, վաճառի. եւ Ընդունարան. բնակարան. խանութ. տիւքքեան, քէրխանէ, եւ մէքեան. *Եթէ ոք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.